ČESKÁ ASOCIACE SILOVÉHO PŘETAHOVÁNÍ

MEZINÁRODNÍ

PRAVIDLA IMWF

MAS - WRESTLING

Pravidla soutěží

 

Praha, 2015

 

Asociace národních sportů a her národů republiky Sakha (Jakutsko

“Sakhaada-Sport"

 

Státní instituce republiky Sakha (Jakutsko) "Republican center of national

sports named V.Manchaary”

 

Mezinárodní federace mas-wrestlingu

 

Ruská federace mas-wrestlingu

 

Federace mas-wrestling republiky Sakha (Jakutsko)

 

Úvod

 

 V posledních letech je v Ruské federaci a v mnoha evropských, asijských i amerických zemích velmi populární starověký sport - mas-wrestling. Rodištěm mas-wrestlingu je republika Sakha (Jakutská republika), součást Ruské federace.

 Mas-wrestling, který je silným a působivým bojem jednotlivců, je národním sportem Jakutska. Bez jakéhokoliv přehánění je tento, na první pohled jednoduchý, druh sportu bezesporu unikátní. Vyžaduje univerzální tělesný trénink sportovce. Všechny jakutské osobnosti, které vyhrály nejlepší světová ocenění ve svých sportech, se věnovaly také mas-wrestlingu vytrvale již od útlého dětství. Jedinečnost tohoto druhu bojového umění spočívá také v tom, že nikde jinde na světě neexistuje sport obdobný.

 Příprava těchto pravidel probíhala za účasti odborníků z "Republican center of national sports named after V.Manchaary", zástupců komisí Mezinárodní

a Ruské mas-wrestlingové federace, sportovních rozhodčí, trenérů a dalších profesionálů.

 Pravidla byla schválena Kongresem Mezinárodní mas-wrestlingové federace 24.listopadu 2012 v Moskvě.

 Pravidla objasňují klíčové otázky organizace, vedení a hodn ocení soutěží pro mas-wrestling, dále vysvětlují požadavky na vybavení místa konání soutěže

a podávání zpráv o jejich výsledcích.

 Tato Pravidla jsou úřední normativním dokumentem a jsou závazná pro konání soutěží v mas-wrestlingu.

 

 Pravidla jsou určena pro sportovní rozhodčí, trenéry, sportovce

a organizátory

 

 Tréninkové a soutěžní procesy v praxi ukázaly nutnost uvedení určitých změn, přesnějších vysvětlení a doplnění v jednacím řádu vedení soutěží. Také prudký rozvoj mas-wrestlingu jako druhu sportu přinesl potřebu více specifikovat podobu hodnocení soutěží pro předejití případným sporům.

 Příprava těchto Pravidel probíhala za účasti odborníků z "Republican center of national sports named after V. Manchaary", oddělení Národních sportů a lidových her z Ústavu tělesné kultury a tělovýchovy z North-Eastern Federal University pojmenované podle Maksima Kirivocha Ammosovova a Mas-wrestlingové federace republiky Sakha (Jakutsko), skládající se z: Grigorjev IY, Kolodko NA, Sharin VY, Afanasiev AT, Mokhov AA, Tsukanov VA, Jakovlev GI, Sharin DI, Borokhin MI, Zacharov AA, Korotov VP, Belolyubskiy IP, Konstantinov NE.

 

Kapitola I. Struktura a metody soutěže

 

Článek 1. Struktura soutěže

 

1. Struktura soutěže:

 a) individuální;

 b) individuální-týmové;

 b) týmové.

2. Struktura soutěže je určena pravidly (řádem) soutěží.

 

Článek 2. Systém a metody soutěže

 

 Systém soutěže musí být uveden v pravidlech soutěží. Soutěže ve všech váhových kategoriích začínají a končí v 1 (jednom) nebo 2 (dvou) dnech.

 Převážení v každé váhové kategorii se mohou konat den před nebo v den soutěže v této váhové kategorii.

 Postup zápasu mezi účastníky je určen losem a dále zvoleným systémem soutěže.

 

1. Systém s vyřazením po dvou prohrách.

 Sestavování párů v každé váhové kategorii je stanoveno číselným pořadím při losování. Na tomto základě jsou vytvořeny dvojice v následujícím pořadí:

 . soutěžící č. 1 se utká se soutěžícím č. 2;

 . soutěžící č. 3 se soutěžícím č. 4;

 . soutěžící č. 5 se soutěžícím č. 6;

 . soutěžící č. 7 se soutěžícím č. 8;

 . soutěžící č. 9 se soutěžícím č. 10, atd.

 V případě lichého počtu soutěžících v dané váhové kategorii soutěžící

s posledním

číslem pokračuje do dalšího kola bez vítězných bodů a bude prvním v tabulce pro další kolo utkání dvojic. Tuto pozici si udrží po tu dobu, než další soutěžící, který je na liché pozici, nepřevezme jeho místo.

 Například: druhé kolo pro devět účastníků v jedné váhové kategorii je tvořeno takto: 9-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8 - volný.

 V druhém kole bude 6, 10, 14, 18, 22, 26 atd. soutěžících, nezůstanou volní dva soutěžící - čtyři účastníci s nejvyššími čísly jsou kombinováni v párech následovně: skupina o šesti (6) účastnících - 2-5, 4-6, o deseti (10) účastnících - 6-9, 8-10, atd. Ve všech případech musí být vytvořeny páry a to proto, aby v jednom kole nezůstali volní dva (2) soutěžící a stejný soutěžící nebyl volný dvakrát.

 Pokud jsou v dalším kole jen dva sportovci, kteří mají jednu nebo žádnou prohru, pak první místo patří sportovci, který vyhrál vzájemný zápas mezi nimi. Třetí místo patří sportovci s nejvyšším počet bodů mezi ostatními soutěžícími v dané skupině. Pokud dva atleti dosáhnou stejného počtu bodů, třetí místo náleží vítězi jejich vzájemného zápasu. Za předpokladu, že se v předchozích kolech neutkali, bude zápas uskutečněn.

 V případě, že jsou tři (3) nevyřazení sportovci, rozhodují výsledky jejich přímých utkání : výsledky vítězných utkání se dvěma (2 ) sportovci j sou sečteny -

z tohoto výsledku vychází počet prohraných zápasů a kvalifikovaný indikátor, který ukazuje vítězného soutěžícího. Další umístění sportovců je dáno sestupně dle tohoto indikátoru (nejvyšší místo se uděluje těm, kteří mají největší ukazatel  kvality). Za předpokladu stejných kvalit - rovného, identického počtu bodů získaných ve všech zápasech – se vychází z váhových výsledků sportovců (na základě váhového předsoutěžního protokolu). Sportovec s nižší hmotností má  výhodu.

 Pozice umístění od čtvrtého místa dále je závislá na počtu bodů v předchozích kolech.

 

 V případě rovnosti bodů u dvou nebo více sportovců  se jejich umístění  stanoví na základě posouzení následujících faktorů:

 . vítězství ve vzájemném zápase (při určení pozice dvou účastníků);

 . další vítězství;

 . menším počtem porážek.

 

2. Systém s vyloučením po dvou porážkách ve dvou úvodních skupinách pro určení finalistů.

 Soutěžní číslo každého účastníka je určeno losem. Účastníci, kteří mají lichá čísla tvoří skupinu "A", sudá čísla - skupina "B". Poslední kola zahrnují sportovce, kteří vybojovali 1., 2. a 3. místo ve skupině "A" a "B". Sportovci, kteří obsadili 1. místo ve skupinách  soutěží o 1. a 2. místa celkově; sportovci, kteří byli na 2. místě soutěží o 3. a 4. místa; sportovci na 3. místech soutěží o 5. a 6. místa atd.

 

3. Systém přímého vyřazení ze zápasů se sloučeným finále.

 Soutěžní číslo každého účastníka je určeno náhodným losem. Vzájemné zápasy určují vylosovaná čísla soutěžících (č. 1 se utká s č. 2, č. 3 s č.4 atd.). Utkání probíhají systémem přímého vyřazení se sloučeným zápasem pro soutěžící, kteří byli poraženi v semi-finálových kolech. Zápasy začínají sportovci poražení

v semifinále, jejich vítěz obsadí 3 . místo.

 

4. Systém s vyřazením po dvou prohraných zápasech s rozdělením do skupin “A”  a “B” po prvním kole.

 Soutěžní číslo každého účastníka je určeno náhodným losem. Vzájemné zápasy určují vylosovaná čísla soutěžících (č. 1 se utká s č. 2 , č. 3 s č.4 atd .) Po prvním kole se soutěžící rozdělí do skupin “ A” a “ B”. Sportovci, kteří vyhráli své zápasy, jsou umístěni do skupiny “A” až do té doby, dokud nedosáhnou finále. Jejich protivníci, kteří prohráli své zápasy pokračují stejně ve skupině“ B” a mohou dosáhnout maximálně třetího ( 3 rd) místa. Sportovci se vzájemně nesmí spolu utkat dvakrát, počítá se výsledek jejich prvního zápasu. Případný neumístěný, lichý, soutěžící jde automaticky do druhého kola ve skupině “A”, kdy má první číslo ve druhém kole a utká se s vítězem prvního páru z prvního kola. V druhém kole ve skupině “B” se soutěžní dvojice vytvoří v souladu s vylosovanými čísly; soutěžící, kteří prohrají jsou vyřazeni.

 

5. Kruhový systém.

 V tomto systému se každý účastník utká s každým účastníkem.

 

6. Olympijský systém.

 Složení zápasů je dán o číselným pořadím při losování, sportovci j sou vyloučeni po první porážce. Je možné použít vyřazovací kola kvalifikace.

Jestliže je počet účastníků ve stejné váhové kategorii menší než pět (5), použije se v této váhové kategorii kruhový systém. Postupy pro rozhodování týmového šampionátu v individuální-týmové a týmové soutěži budou stanoveny v Prohlášení (nařízení) o soutěžích.

 

Důležitá poznámka :

 Mas-wrestlerům diskvalifikovaným pro krutost, nedostavení se, nekalou soutěž, neúctu k soupeři nebo rozhodčím se nepřipisuje žádné místo. V tomto případě se mas-wrestler, který by se měl utkat s diskvalifikovaným sportovcem, bude soutěžit s dalším sportovcem v pořadí.

Kapitola II. Organizace soutěží

 

Článek 3. Věkové skupiny

 

Soutěžící jsou rozděleni do následujících věkových skupin:

 

Číslo:   Skupina:    Věk:

 

1   Žáci mladší    12 - 14 let

2   Žáci starší    15 - 17 let

3   Dívky     15 - 17 let

4   Junioři    18 - 21 let

5   Juniorky    18 - 21 let

6   Muži     + 18 let

7   Ženy     + 18 let

8   Muži - Masters I   40 - 49 let

9   Muži - Masters II   + 50 let

10   Ženy - Masters   + 40 let

 

Článek 4 . Váhové kategorie

 

Soutěžící jsou rozděleni do následujících váhových skupin (kg):

 

Číslo:   Skupina:   Váhové kategorie kg:

 

1   Žáci mladší   40 • 50 • 60 • 70 • + 70

2   Žáci starší   50 • 60 • 70 • 80 • + 80

3   Dívky    50 • 60 • 70 • + 70

4   Junioři   60 • 70 • 80 • 90 • 105 • + 105

5   Juniorky   50 • 60 • 70 • 80 • + 80

6   Muži    60 • 70 • 80 • 90 • 105 • 125 • + 125

7   Ženy    55 • 65 • 75 • 85 • + 85

8   Muži - Masters I  65 • 75 • 85 • + 85

9   Muži - Masters II  70 • + 70

10   Ženy - Masters  60 • 70 • + 70

 

 

 Věk je kontrolován na všech mistrovstvích a soutěžích v průběhu závěrečné kontroly před v ážení soutěžících. Pro tuto kontrolu je nutné, aby vedoucí každé skupiny soutěžících předložil sudím nebo hlavnímu rozhodčímu následující dokumenty:

 . žádost o účast potvrzenou příslušným lékařem;

 . cestovní pas nebo průkaz totožnosti s fotografií sportovce;

 . pojistnou smlouv u na úrazové, životní a sportovní pojištění

 

 Každému účastník u může být povoleno soutěžení pouze v jedné váhové kategorii – v té, která odpovídá hmotnosti během oficiálního vážení soutěžících .

 

Článek 5. Oblečení

 

 Podoba oblečení chlapců, juniorů, mužů a mužských veteránů - sportovní šortky (trenýrky) s délkou nezakrývající kolena, lehké boty bez hrotů (boty, tenisky), povoleno nošení ponožek až ke kolenům.

 Podoba oblečení pro dívky, juniorky, ženy a ženské veteránky - sportovní

šortky (kalhoty) s délkou nezakrývající kolena, sportovní tričko nebo tílko (top), lehké boty bez hrotů (boty, tenisky), povoleno nošení ponožek až ke kolenům.

 Sportovec musí dodržovat barvu pole platformy na které bude soutěžit.

 Je povoleno používat břišní pásy v šířce nepřesahující 100 mm, chrániče kolen, loktů a zápěstí. Dále mohou být použity prostředky bez lepících vlastností – např. prášky zvýšující tření rukou na tyči, jako je například oxid hořečnatý (magnesium) nebo kalafuna. V případě puchýřů na rukou může být na doporučení lékaře použita náplast.

 Zakázano je soutěžit po ohlášení počátku soutěže s náramkem, prsteny na prstech, hodinkami, kloboukem nebo čepicí a v oblečení, které není výše uvedeno.

 Účastníci mohou mít na oblečení logo a název sponzora (IMWF určení velikosti) na šortkách (kalhotech) a na tílku (topu) nebo tričku (ženy).

 

Článek 6. Inventář

 

Deska / Platforma

 Deska je hladká, bez ostrých hran, dokáže odolat zatížení 600 kg / m 2, v rozměrech:

šířka - 4-5m, délka - 5-6 m, výška – 20-80 cm. Povrch plošiny je velký - 2 m x 4 m, dále by měla být potažena materiálem s hladkým povrchem (dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, atd.)

 

Sloupek na desce

 Sloupek na desce by měl mít tyto rozměry:

 .  Pro muže a ženy: délka vnitřní strany - 2 m (mezi bočnicemi), výška - 24 cm, šířka - 5 cm, výška horní zaoblené hrany - 1 ,5 cm, okraje horních žeber musí být vždy hladké a zaoblené;

 .  Pro chlapce a dívky: délka vnitřní strany - 2 m (mezi bočnicemi), výška

- 22 cm, šířka – 5 cm, výška zaoblené horní h rany - 1 ,5 cm, okraje horních žeber musí být vždy hladké a zaoblené;

 Sloupek musí mít před startovní část označenou kontrastními liniemi, které jsou umístěny na vnější straně z příčné osy sloupku (50 cm).

 Sloupek by měl být pevně sevřen z obou stran. Postranní držáky by měly mít délku 50 cm, šířka 10 - 15 cm, výška 2 -4 cm pod o stění desky, vždy hladký , bez ostrých úhlů a hran. Deska i postranní držáky j sou vyrobeny z modřínu nebo jiného odolného dřeva.

 

Tyčka

 Tyčka je vyrobena z břízy nebo jiného odolného dřeva, má válcový tvar v následujících rozměrech:

 .  délka 45 - 50 cm, průměr 33 mm (může být vyztužena, ale povrch musí být dřevěný).

 . Vhodnost desky, sloupku desky a tyčky posoudí hlavní rozhodčí

a zástupce organizace provádějící soutěž, tuto skutečnost zaznamenají do příslušného formuláře (Aplikace).

 

Článek 7. Lékařská služba

 

 Pro účast v soutěži se musí každý soutěžící podrobit lékařské prohlídce

a předložit lékařské potvrzení.

 Organizátor soutěže musí zajistit lékařskou péči k ověření daných lékařských

potvrzení, která jsou předložena před kontrolním vážením soutěžících a také zabezpečit lékařskou péči po celou dobu soutěže. Zdravotnický personál pracuje

v průběhu celého průběhu soutěží.

 Před samotným zvážením sportovce lékař kontroluje zdravotní stav účastníka. V případě, že je účastník nemocný nebo je jeho zdravotní stav nebezpečný pro něj či jeho soupeře, sportovci nebude povolena účast v soutěži.

 Po celý průběh utkání musí být zdravotnický personál připraven poskytnout první pomoc v případě zranění sportovce a také rozhodovat o tom, zda je sportovec schopen pokračovat v utkání.

 

Článek 8. Funkce zdravotnického personálu

 

 Lékař je oprávněn kdykoliv zabránit sportovci v utkání, podává hlášení rozhodčímu utkání a to tehdy, jestliže to vyžaduje zdravotní stav sportovce. Dále může lékař zastavit zápas kvůli zdravotnímu stavu jednoho ze soutěžících, který není schopen dále pokračovat v utkání.

 Sportovci není dovoleno opustit platformu s výjimkou případů vážného zranění, které vyžaduje bezprostředních lékařskou pomoc.

 V případě zranění sportovce musí rozhodce požádat lékaře, aby okamžitě zasáhl a zjistil, zda je zastavení zápasu odůvodněné. Jestliže lékař  potvrdí,  že přerušení zápasu je úmyslné, musí rozhodce požádat postranní rozhodčí nebo vedoucího platformy o uvalení sankcí na soutěžícího.

 Jestliže dojde ke zjevnému poranění nebo krvácení je lékaři poskytnuto dostatek času na ošetření a rozhodnutí, zda je soutěžící schopen pokračovat v zápasu, maximálně však 3 minuty na celý zápas. Pokud závodník není schopen pokračovat v utkání po 3 minutách, prohrává tento zápas.

 Sportovec, který záměrně zastaví zápas, ale není zraněn nebo nekrvácí, automaticky dostane varování.

 

Článek 9. Dopingová kontrola

 

 Není povoleno užívání látek určených k umělému zvyšování výkonnosti sportovce. V tomto případě jsou použita pravidla Světové antidopingové agentury (WADA) a pravidla Světového antidopingového kodexu (WADC).

 Účastníci soutěže pořádané pod záštitou IMW F, jakož i organizátoři a další

účastníci soutěží by neměli bránit v odběru vzorků pro dopingovou kontrolu.

 Rozhodnutí o použití sankcí pro sportovce, funkcionáře a federace jsou

v souladu s pravidly WADC a WADA

 

Kapitola III. Porota

 

Článek 10. Složení panelu rozhodčích

 

 Soutěž řídí panel rozhodčích: hlavní rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího, generální tajemník, vedoucí platformy, rozhodci (rozhodčí na platformě), postranní rozhodčí, rozhodčí-časoměřič, rozhodčí, rozhodčí-tajemník, rozhodčí-informátor, lékař, zdravotní sestra.

 Tým rozhodčích na jedné platformě se skládá z vedoucího platformy, rozhodce, postranní rozhodčího, rozhodčí-sekretáře a rozhodčího-časoměřiče.

 Porota plní všechny povinnosti stanovené v Pravidlech soutěží v mas-wrestlingu, stejně tak jako v Pravidlech (řádu) o organizaci jednotlivých turnajů.

 Rozhodčí musí mít odpovídající kvalifikaci a musí mít kompetence v souladu s Pravidly pro mas-wrestling.

 Počet rozhodčích je určen Pravidly (řádem) soutěží v závislosti na úrovni soutěže, množství účastníků a platforem.

 Nahrazení člena panelu rozhodčích na platformě v průběhu zápasu je přísně zakázáno, vyjma případu vážné nemoci a přítomnosti zdravotních potíží.

 

Článek 11. Hlavní rozhodčí (zástupce hlavního rozhodčího )

 

 Hlavní rozhodčí (zástupce hlavního rozhodčího) je zodpovědný za přípravu

a provádění soutěže a jednotlivých utkání v souladu se schváleným prohlášením (řádem) soutěží a těchto Pravidel.

 

Hlavní rozhodčí (zástupce hlavního rozhodčího ) je povinnen:

 . zkontrolovat přípravu místa kde bude soutěž probíhat, jeho vybavení,   zásoby a lékařskou pomoc;

 . organizovat porotu (rozdělení povinností, úvodní setkání před     samotnou soutěží a po ní pro certifikaci výsledků, apod.), koordinovat   vedoucí platformy, rozhodce a postranní rozhodčí;

 . pečlivě sledovat průběh zápasu, a to bez rušivých vlivů, a hodnotit    činnost ostatních porotců - zda jednají v souladu s těmito Pravidly;

 . učinit konečné rozhodnutí v případě neshody na výsledku zápasu mezi   rozhodčím, postranním rozhodčím a vedoucím platformy a dále v    počtu poznámek a varování;

 . v případě konfliktních situací čekat na stanovisko rozhodce, postranní   rozhodčí a vedoucí platformy. Hlavní rozhodčí by neměl být první, kdo   se vyjádří svůj názor, však také nemá žádná práva na ovlivnění    přijatého rozhodnutí;

 . zvážit protesty a rozhodnout o nich s  porotou současně;

 . dát po ukončení soutěže třídenní lhůtu na vypracování zpráv

  a protokolů pro mas-wrestlingovou federaci a k organizaci ukončené    soutěže.

 

Hlavní rozhodčí má pravomoc:

 . zastavit nebo pozastavit soutěž v nepříznivých podmínkách (počasí,    rušení veřejného pořádku);

 . provést úpravu programu a harmonogramu soutěže jestliže je to    nezbytně nutné;

 . provést včasnou změnu rozhodčích během soutěže;

 . zastavit zápas v případě závažného porušení předpisů a zeptat se    rozhodce, postranních rozhodčích a vedoucí platformy na     oprávněnost jejich rozhodnutí. Po setkání s rozhodci a vedoucím    platformy může změnit rozhodnutí (pokud je většina hlasů v jeho    prospěch);

 . propustit posuzujícího rozhodčího jestliže se dopustil hrubého porušení   pravidel a/nebo není schopen plnit své povinnosti;

 . vyloučit ze soutěže ty účastníky, kteří nejsou technicky připraveni

  a/ nebo se dopustili hrubého porušení pravidel a/nebo pro jejich    nesprávný postoj k ostatním účastníkům, divákům či soudcům.

 

 Během případné nepřítomnosti hlavního rozhodčího v soutěže přebírá jeho povinnosti zástupce hlavního rozhodčího.

 

Článek 12. Generální tajemník

 

Generální tajemník:

 . řídí práci sekretariátu soutěží;

 . zajistišťuje registraci  účastníků;

 . je součástí týmu rozhodčích při vážení;

 . organizuje losování čísel soutěžících;

 . vytváří program a harmonogram soutěží;

 . je vedoucím protokolů soutěží;

 . představuje pořadí zápasů v jednotlivých kolech;

 . kontroluje vydávání protokolů zápasů;

 . formuje rozkazy a rozhodnutí hlavního rozhodčího;

 . předává výsledky soutěží ke schválení hlavnímu rozhodčímu společně     s nezbytnými údaji potřebnými pro závěrečné zprávy;

 . se souhlasem vrchního  rozhodčího  poskytuje informace zástupcům   sportovců, komentátorům a novinářům;

 . připravuje obecnou technickou zprávu a po odsouhlasení hlavního    rozhodčího ji předává do IMWF a organizaci provádějící sportovní    soutěž.

 

Článek 13. Rozhodčí-tajemník

 

Rozhodčí-tajemník:

 . v souladu s rozhodnutím poroty zapisuje údaje v odpovídajících    sloupcích protokolu o zápasu (viz dodatek);

 . vystavuje výsledky zápasů na úřední desce po vyhlášení výsledků    zápasů na platformě.

 

Č lánek 14. Vedoucí platformy

 

Vedoucí platformy

 Vedoucí platformy je odpovědný za práci týmu rozhodčích na platformě, který tvoří rozhodce, postranní rozhodčí, rozhodčí-časoměřič,

rozhodčí-tajemník; dále řídí průběh zápasu a sleduje, zda zápas probíhá v souladu s pravidly.

Vedoucí platformy je vybrán pro svou odpovědnost definovanou v pravidlech mas-wreslingu a je povinen:

 . sledovat pozorně průběh zápasu bez jakéhokoliv rozptylování;

 . vyjádřit svůj názor ve všech situacích;

 . ohlásit mikrofonem když se v průběhu zápasu domnívá, že je nezbytné   získat pozornost hlavního rozhodčího kvůli jakékoliv si tuaci (vítězství,   zakázané metody atd) kterou rozhodčí nepostřehl; musí tak učinit i

  v případě, že rozhodčí nepožádal jeho názor.

 

Vedoucí platformy je povinnen:

 . organizovat a koordinovat práci týmu;

 . hodnotit akce soutěžících;

 . přerušit zápas, je-li to nutné;

 . učinit konečná rozhodnutí o výsledcích zápasů v případě neshody    mezi rozhodčím a postranním rozhodčím;

 . informovat hlavního rozhodčího nebo jeho zástupce o průběhu    zápasu na platformě.

 

Vedoucí platformy má oprávnění:

 . navrhout hlavnímu rozhodčímu vyloučení účastníka (sportovce);

 . zhodnotit činnost každého člena panelu rozhodčích;

 . předkládat návrhy na propuštění posuzujícího rozhodčího hlavnímu    rozhodčímu jestliže došlo k hrubému porušení pravidel a/nebo    rozhodčí není schopen plnit své povinnosti;

 . vyloučit ze soutěže ty účastníky a rozhodčí, jejichž chování     neodpovídají požadavkům těchto Pravidel;

 . sloučit své povinnosti s rozhodčím-časoměřičem.

 

 Ve všech případech by vedoucí platformy měl během zápasu upozornit rozhodce na vše, co považuje za nutné, zdá se mu nezvyklé či neodpovídá vhodnému chování sportovců.

 Vedoucí platformy zapisuje výsledky do příslušného protokolu a podepisuje jej na konci zápasu.

 V případě, že vedoucí platformy a rozhodce došli ke shodě, je jejich rozhodnutí je platné bez zásahu hlavního rozhodčího.

 

Článek 15. Rozhodce (rozhodčí na platformě)

 

 Rozhodce je zodpovědný za zápas na platformě, který musí probíhat

v souladu s těmito Pravidly.

 Rozhodce má schopnost posuzovat ne více než 4 zápasy bez přestávky.

 Rozhodce stojící na platformě stojí čelem k hlavní tribuně, hodnotí technické akce sportovců a zajišťuje, aby zápas probíhal v souladu s Pravidly soutěže.

 

Rozhodce má pravomoce definované těmito Pravidly a musí:

 . provést kontrolu inventáře před zápasem;

 . zkontrolovat připravenost účastníků zápasu;

 . vyhovět požadavkům Pravidel pro zápas;

 . řídit průběh zápasu pomocí gest a příkazů rozhodčího;

 . správně a včas vyhodnotit akce sportovců;

 . udělit sporotvci varování je-li to nutné;

 . vysvětlit vedoucímu platformy důvody pro svá rozhodnutí, je-li o to    žádán;

 . při vyhlášení výsledku zápasu se postavit čelem k hlavní tribuně, vzít   za ruce oba účastníky a zdvihnout ruku vítěze.

 

Rozhodce přeruší zápas když:

 . jeden z účastníků byl varován;

 . jeden z účastníků byl poražen;

 . účastník byl zraněn;

 . je nutná účast vedoucího platformy nebo hlavního rozhodčího.

 

 Rozhodce by měl mít plnou kontrolu nad aktivitami obou soupeřů, dbát, aby bezprostředně následovali jeho pokyny a požadavky.  Rozhodce  spolupracuje

s postranními rozhodčími, vedoucím platformy a vykonává své povinnosti - sledovat zápas, vyhýbat se jakýmkoli impulzivním nebo předčasným  intervencím.  Stanovuje začátek, přerušení a konec zápasu.

 Rozhodce musí mít červenou pásku na svém pravém zápěstí a modrou na levém. Pomocí prstů ukazuje počet upomínek a varování daných sportovcům;  zvedá pravou ruku v případě, že varování obdržel sportovec v červených šortkách a levou ruku v případě, že varování bylo určeno sportovci v modré barvě.

 Pokud se v průběhu zápasu rozhodce vydat varování, musí zastavit zápas.

 V případě sporného rozhodnutí rozhodce musí ukázat gesto se dvěma palci nahoru před tělem, ostatní prsty zaťaté v pěst.

 Rozhodce ukazuje gesto zvednuté ruky s napřaženou otevřenou dlaní nahoru aby představil vítěze.

 

Rozhodce je povinen:

 . včas přerušit zápas, ne pozdě či předčasně;

 . být na platformě, ale nebránit postrannímu rozhodčí, vedoucímu    platformy a hlavnímu rozhodčímu ve výhledu;

 . požadovat, aby sportovci zůstali na platformě dokud nebudou     vyhlášeny výsledky;

 . ve všech případech, kdy je vyžadována shoda, nejprve požádat

  o stanovisko vedoucího platformy;

 . vyhlásit vítěze po konzultaci s postranním rozhodčím a vedoucím    platformy;

 . zajistit, aby si sportovci podali spolu navzájem a také s rozhodcem    ruce po vyhlášení vítězů.

 

 Rozhodce vyžaduje trest pro sportovce kteří se dopustili faulu nebo krutosti.

 

Článek 16. Postranní rozhodčí

 

Postranní rozhodčí je situován před rozhodcem (může  být sedící) a to tak, aby měl dobrý výhled na celou plochu platformy a mohl tak zhodnotit technické akce účastníků a zajistit, že zápas probíhá v souladu s Pravidly soutěže. Postranní rozhodčí může posuzovat bez přestávky ne více než 5 zápasů.

 

Postranní rozhodčí musí :

 . správně vyhodnocovat kroky obou soupeřů;

 . vyjádřit svůj názor, používat gesta rozhodčího;

 . vyvarovat se vstupu na platformu jestliže je nezbytné zaujmout    pohodlnější pozici pro posouzení zápasu;

 . v případě potřeby vysvětlit vedoucímu platformy a rozhodci důvody pro   svá rozhodnutí.

 

Článek 17. Rozhodčí-časoměřič

 

Rozhodčí-časoměřič zaznamenává čas v souladu s těmito momenty soutěže:

 . po upozornění na začátek zápasu se musí sportovec dostavit na    platformu do jedné (1) minuty; po povelu “Sednout prosím" nesmí    následovat více než 30 vteřin;

 . upozornit sportovce před prvním a druhým, druhým a třetím zápasem   na to, že čas je ne více než 1 minuta;

 . v případě sporného bodu vyhlášeným rozhodcem mají sportovci dobu   30 sekund pro přípravu na další pokračování v zápase;

 . doba trvání zápasu je 2 minuty;

 . délka přestávky (timeout), která je maximálně třikrát (3x) pro jednoho   sportovce na zápas, nepřesáhne celkem 3 minuty;

 . před každým zápasem by měl mít soutěžící odpočinek v době trvání    alespoň 15 minut.

 

 Rozhodčí-časoměřič oznámí vedoucímu platformy a rozhodci zneužívání časových pravidel soutěže.

 

Článek 18. Rozhodčí-informátor

 

Rozhodčí-informátor:

 . je zodpovědný za informování všech účastníků a rozhodčích;

 . povolává sportovce na platformu;

 . oznamuje další dvojici sportovců a výsledek ukonečného zápasu;

 . oznamuje vydávání varování a sporných ustanovení (“ ... první    varování”, “ ... druhé varování”, “sporné ustanovení”);

 . činí oznámení na základě znamení hlavního rozhodčího a jeho    zástupce;

 . co nejvíce informuje účastníka o výsledcích;

 . oznamuje změny v programu a v podmínkách soutěže.

 

Článek 19. Uniformy rozhodčích

 

V závislosti na statu soutěže porota při výkonu svých povinností musí nosit:

 . hlavní rozhodčí, generální tajemník,  vedoucí platformy, rozhodčí-   tajemník, rozhodčí-časoměřič: soudní oblek schválený Mezinárodní    mas-wrestlingovou federací: černé sako, bílá košile, tmavá kravata

  a černé kalhoty;

 . rozhodci, postranní rozhodčí: bílá košile s  krátkým rukávem, bílé    kalhoty, lehké boty s gumovou podrážkou;

 

a mají:

 . píšťalku.

 

 Členům poroty není dovoleno mít na oblečení a obuvi logo nebo jméno sponzora.

 

Článek 20 . Gesta a povely rozhodčích

 

Gesta:

 

. první hvizd píšťalky rozhodčího  –  povolá sportovce do středu platformy k začátku zápasu ;

. «Olor» (“Sednout prosím”) – ruce s dlaněmi dolů v úrovni ramen a jejich položení dolů

. «Belem» (“Připravit”);

. «Che» (“Start”) – společně s příkazem zvednout dlaň pravé ruky mezi účastníky nad tyčkou ;

. «Stop!» (“Stop”) a/ nebo hvizd píšťalky – přerušení zápasu;

. «První varování» – přerušení zápasu pomocí píšťalky rozhodčího nebo příkazem “ Stop!”, dotknutí se ramene toho, kdo porušil pravidla, zvednutí palce (ostatní prsty sevřené v pěsti), ukázání rukou směrem varování a slovy “první varování”;

. «Druhé varování» – přerušení zápasu pomocí píšťalky  rozhodčího nebo příkazem “ Stop!”, dotknutí se ramene toho, kdo porušil pravidla, zvednutí palce a ukazováčku, natažená ruka ve směru toho, kdo porušil pravidla se  slovy “druhé varování”, ukončení zápasu a pokynem ruky ukázat na vítěze

. «Sporné ustanovení» – ruce předpažené před tělem v úhlu 135 stupňů, dva palce nahoru, ostatní prsty sevřené v pěst

. «Vítěz zápasu» – vítěz zápasu se určí ukázáním otevřené ruky ve směru k vítězi

 

Článek 21. Sankce uvalené na rozhodčí

 

V případě porušení pravidel rozhodčích má Mezinárodní mas-wrestlingová federace právo učinit následující kroky a provést disciplinární opatření:

 . vydat varování rozhodčímu (rozhodčím);

 . vyloučit rozhodčího ze soutěže;

 . přesunout rozhodčího do nižší kategorie;

 . dočasně rozhodčímu přerušit jeho činnost;

 . odepřít právo na posuzování a vyjmout rozhodčího z poroty.

 

Kapitola IV. Průběh soutěže

 

Článek 22. Vážení sportovců

 

 Procedura vážení je postup určený k zařazení soutěžících do konkrétní hmotnostní kategorie. Soutěžící má právo se účastnit soutěže jen v jedné hmotnostní kategorii, a to v té, která je stanovena během jeho vážení.

 Způsob a čas vážení je oznámen v Pravidlech (řádu) soutěží. Samotný průběh vážení by neměl trvat déle než 4 hodiny.Soutěžícímu, který se opozdí nebo nedorazí na zvážení vůbec, není povoleno se zúčastnit soutěže.

 Zástupce reprezentantů musí poskytnout pořadateli konečný seznam účastníků a to nejpozději 30 minut před vážením. Poté nebudou povoleny žádné změny. Během jedné (1) hodiny před vážením mají účastníci možnost zkontrolovat svou hmotnost na váze, na které budou oficiálně zváženi.

 Při všech soutěžích probíhá vážení po váhových kategoriích nebo týmech.

 Před vážením samotným jsou všichni účastníci soutěže podrobeni vnějšímu lékařskému vyšetření oficiálním lékařem soutěže. Sportovci nebude umožněno určit svou váhovou kategorii jestliže neprošel lékařským vyšetřením.

 Při proceduře vážení musí mít účastník u sebe doklad s fotografií prokazující jeho identitu.

 Vážení každého účastníka probíhá v místnosti za zavřenými dveřmi, kde je přítomen závodník sám, jeho trenér nebo zástupce týmu, dva (tři) rozhodčí a lékař.

 Účastníci jsou váženi ve zvláštní místnosti nebo za paravanem - muži

v plavkách, ženy v plavkách. Je povoleno vážení i bez oblečení.

 Převážení účastníků je povoleno, pokud jeho váha neodpovídá váhové kategorii v žádosti, ale ne více než dvakrát před koncem vážící procedury.

 Výsledky vážení jsou zaznamenány v protokolech a  podepsány  hlavním rozhodčím a generálním tajemníkem soutěže.

 

Článek 23. Losování

 

 Před zahájením soutěže jsou účastníci rozděleni do dvojic podle čísel získaných losováním během vážení.

 Losování je veřejné. Očíslované žetony, jejichž počet se rovná počtu soutěžících,

kteří prošli lékařským vyšetřením, jsou umístěny ve volební urně, sáčku nebo jiném, podobném předmětu.

 Sportovec po zvážení opouští váhy a jde si vylosovat číslo, které bude použito pro jeho pokračování v soutěži. Toto číslo musí být ihned zaznamenáno

v tabulce, umístěné na veřejně přístupném místě a to tak jako přihlašovací protokol

a protokol o vážení.

 

Článek 24. Losování v párech

 

Sestavení dvojic je založeno na systému soutěže,  která je uvedena v Pravidlech (řádu) soutěží, společně s vylosovanými čísly, která si vylosovali soutěžící po zvážení.

 Je zpracován dokument,  který  jasně  stanoví postup, čas probíhajících  zápasů a další informace a podrobnosti o soutěži. Jsou vytvořeny soutěžní dvojice pro všechna kola soutěže a jsou zveřejněny tak, aby se s nimi mohli účastníci sami seznámit.

 

Článek 25. Diskvalifikace soutěžících

 

 Jestliže se soutěžící nedostaví na platformu poté, co bylo jeho jméno vyvoláno aniž by měl zdravotní důvod nebo udal důvod oficiálnímu sekretariátu, pak sportovec bude diskvalifikován na konci doby stanovené pro jeho příchod

a v soutěži již dále nepokračuje. Jeho oponent je vítězem tohoto zápasu.

 Pokud se sportovec vyjadřuje hrubě či projevuje neetické chování vůči oponentovi, ostatním účastníkům, rozhodčím, divákům nebo brutálně či podvodně

k rozhodčím, bude okamžitě diskvalifikován a vyloučen ze soutěže na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího soutěže. V tomto případě soutěžící neobsadí žádné místo.

 Za předpokladu, že jsou pro hrubost vyloučeni oba dva atleti ze stejného zápasu, budou vyřazeni na základě Pravidel. Dvojice vylosované pro příští kolo by se měly změnit.

 V případě, že vzhledem k diskvalifikaci byla změněna souhrnná tabulka se zápasy před samotným finálem, sportovci, kteří obsadili další pozice si polepší

v pořadí a budou se účastnit zápasů pro určování konečné klasifikace.

 

Článek 26. Vyhlášení vítězů

 

 Způsob vyhlašování vítězů závisí na Pravidlech (řádu) soutěží.

 Na počest sportovců, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě se vyvěšuje vlajka stát u, který reprezentují  a na počest vítěze hraje jeho hymna.

 

Kapitola V. Zápas

 

Článek 27. Povolávání a představení sportovců

 

 Utkání se skládá ze 2 nebo 3 zápasů.

 Účastníci jsou povoláváni na platformu hlasitým, jasným hlasem v angličtině, ruštině nebo v jazyce země, kde se soutěž koná. Není možno po volávat sportovce k účasti v dalším zápase, pokud po skončení jejich předchozího zápasu uplynulo méně než 15 minut.

 Pokud sportovec nedorazí na platformu na první výzvu, rozhodčí jej vyvolává každých 30 sekund. Pokud sportovec nepřijde na platformu po třetí výzvě, je diskvalifikován a neobsadí žádné místo. Jeho soupeř je prohlášen vítězem tohoto zápasu.

 Finalisté, kteří budou soutěžit o 1. a 2. místa, dorazí na platformu se svými trenéry. Rozhodčí-informátor oznamuje jejich výsledky, jména a úspěchy hlavnímu rozhodčímu, rozhodci, postrannímu rozhodčímu a vedoucímu platformy.

 Při pořádání mezi regionálních soutěží a festivalů je možno přihlédnout

k národním tradicím.

 

Článek 28. Začátek, průběh a ukončení zápasu

 

 Před začátkem zápasu rozhodčí-informátor pozve sportovce na platformu.

Sportovec by měl vyjít na platformu po výzvě, ale před uplynutím jedné minuty.

 Sportovec, který byl pozván jako první, musí zaujmout na platformě pole

v červené barvě na pravé straně od rozhodce; druhý pozvaný soutěžící místo označené modře na levé straně rozhodce. Po vstupu na platformu se účastníci přivítají potřesením rukou s rozhodcem a spolu navzájem. Po pozdravu na začátku utkání, před prvním zápasem, rozhodce dá příkaz “Sednout prosím" (výzva k posazení do výchozí pozice). Mezi zápasy je sportovcům poskytnut čas na přípravu, avšak maximálně 30 sekund. Na příkaz rozhodce “Sednout prosím" se účastníci posadí naproti sobě proti středu sloupku desky; jejich chodidla přiléhají na sloupek desky označený jako startovací plocha (100 cm); sevřou tyčku tak, že soutěžící v červené barvě si vybere svou výchozí pozici - buď vnitřní nebo vnější uchopení tyčky.

 Vybrané vnější uchopení ukazuje pozici rukou (levé uchopení - levá ruka dlaní vzhůru, pravá ruka dlaní dolů; pravé uchopení naopak); soutěžící nemá právo volbu uchopení změnit. Sportovec, který zvolil vnitřní uchopení, drží tyčku ve středu tak, aby poskytl dostatek prostoru pro vnější uchopení; tyčka je držena nad středem sloupku desky. Druhý sportovec bude mít vnější uchopení. Ruce a prsty by se neměly vzájemmně překrývat. Po uchopení tyčky by ji sportovci neměli pouštět. Sportovec, který by tyčku pustil jako první, před povelem rozhodce "Start!", obdrží varování. Tyčka by před tímto povelem měla být umístěna nad sloupkem desky a paralelně s ním, povolená odchylka v libovolném směru je

u konců tyčky kolem podélné osy desky, střed tyčky musí být vždy nad sloupkem desky.

 Na přípravu před startem je dáno maximálně 30 sekund (po povelu “Sednout prosím" do povelu "Připravit!").

 Pokud po uplynutí této doby  nebyl zápas zahájen, pak rozhodce vydá varování sportovci, jehož vinou se tak stalo.

 Zápas začíná po povelu “Start!". Pauza mezi povely "Připravit" a "Start!" by měla být dlouhá 1-1,5 sekundy.

 . V případě vítězství jednoho z atletů rozhodce zastaví zápas     zapískáním na píšťalku nebo povelem  "Stop!"  a ukáže rukou s     otevřenou dlaní na stranu vítěze.

 . V případě sporného opatření, rozhodce zastaví zápas zapískáním na   píšťalku nebo povelem " Stop!”, ukáže gesto s oběma rukama     nataženýma před sebou s palci nahoru, ostatní prsty zaťaté v pěst.    Soutěžícím je poskytnut další zápas, kdy pozice uchopení tyčky se    nemění.

 . Pokud jeden ze sportovců dostal i druhé varování v tomto     zápase, rozhodce se dotkne jeho ramene, ukáže mu geslo s palcem

  a ukazováčkem napřažené ruky a zastaví zápas se slovy "Stop!" nebo   zapískáním; a poté ukáže rukou s otevřenou dlaní na stranu vítěze.

 

 Doba trvání zápasu je maximálně 2 minuty, jestliže na konci této doby není vítěz, pak oba účastníci nezískávají bod a skóre je 0:0.

 Ve druhém zápase se uchopení tyčky mění (vnitřní, vnější).

 Při nerozhodném skóre po dvou utkáních 1:1 vedoucí platformy nechá sportovce v modrém rohu losovat míček z neprůhledného sáčku, ve kterém jsou 4 míčky (2 červené a 2 modré). Sportovec, jehož barva byla vylosována si vybere pozici uchopení (vnitřní nebo vnější).

 Během zápasu sportovec nemá právo opustit soutěžní zónu (oblast platformy) bez souhlasu rozhodce. Jestliže je to z nějakého důvodu nutné (sportovec je zraněn, změna formy), má právo si sportovec se souhlasem rozhodce vzít si přestávku (time-out) a to pouze 2 krát za celý zápas. Celková délka přestávky nesmí přesáhnout 3 minuty. Pokud po 3 minutách závodník není schopen pokračovat v přerušeném zápase, ztrácí jej.

 Na konci zápasu se rozhodce postaví čelem před diváky s oběma zápasníky po svých stranách a vyhlásí vítěze. Poté rozhodce zvedne ruku vítěze a sportovci si potřesou rukama.

Článek 29. Přerušení zápasu

 

 Pokud sportovec nemůže dále pokračovat v zápase ze zdravotních důvodů je toto rozhodnutí učiněno ze strany lékaře soutěže, který pak informuje trenéra sportovce a vedoucího platformy; vedoucí platformy pak zastaví zápas.

 Hlavní rozhodčí může přerušit zápas kvůli vážnému pochybení ze strany rozhodce. V takových případech by měl vše konzultovat. Za žádných okolností účastník nemá právo přerušit zápas sám.

 V případě, že zápas bude zastaven kvůli úmyslnému poranění m as-wrestera soupeřem, bude pachatel diskvalifikován a zraněný prohlášen za vítěze.

 

Článek 30. Trenér

 

 Během zápasu může být trenér vzdálen minimálně 2 m od okraje platformy.

 Kromě pomoci lékařům při ošetření jemu svěřeného sportovce, mají trenéři přísně zakázáno ovlivňovat rozhodnutí rozhodčích nebo je urážet. Trenérovi je povoleno mluvit jen s jeho svěřencem.

 V případě nedodržení těchto pravidel musí rozhodčí požádat vedoucího platformy o upomínku;  pokud bude trenér pokračovat nadále v porušování pravidel může jej vedoucí platformy vyzvat k odchodu nebo jeho svěřenci může být uděleno varování.

 Poté je trenérovi znemožněno další účast v soutěži a nemůže tak nadále plnit své povinnosti. Nicméně sportovec může využít služeb i jiného trenéra.

 

Kapitola VI. Zhodnocení metod a aktivit

 

Článek 31. Zhodnocení metod a aktivit

 

Aktivity účastníků zápasu jsou hodnocené vedoucím platformy a postranním rozhodčím. V případě neshody rozhodčích při určování vítěze učiní rozhodnutí vedoucí platformy nebo hlavní rozhodčí.

 

31.1. Zakázané akce a metody

 

Poté, co zazní povel “Sednout prosím" a až do konce zápasu sportovců mají zakázáno:

 . mluvit k sobě navzájem;

 . mluvit a dohadovat se s rozhodčím;

 . sahat na soupeřovu paži;

 . náhle trhnout tyčkou před startem, tedy ještě před příkazem "Start!";  . . držet tyčku na jedné straně desky před začátkem;

 . zachytit tyčku a otáčet s ní před startem;

 . tahat a přilehnout tyčku a/nebo na ruce na desce a/nebo ponožky na   nohou;

 . přiléhat nohama, trupem nebo hlavou na křížové zařízení pro upevnění   desky;

 . otáčet tyčkou o více než 90 stupňů ve všech směrech  podélně od osy   desky;

 . zasahovat/rušit před začátkem zápasu v prostoru zápasu.

 

31.2. Upozornění na porušení pravidel

 

 Rozhodce varuje sportovce aniž by musel žádat o souhlas ostatní členy soudního panelu. Varování se používá:

 . pro použití zakázaného činu nebo metody;

 . prvnímu sportovci, kdo pustil své sevření tyčky před povelem "Start!";

 . v případě, že vítězství bylo dosaženo použitím zakázaného jednání    nebo takovým způsobem, pak je sportovci, který se nedovoleného    jednání nebo metody dopustil uděleno varování; jeho vítězství se    nepočítá a zápas pokračuje;

 . pro porušení kázně a při zjevném porušení pravidel může být     sportovec odvolán ze soutěže.

 

31.3. Určení vítěze utkání a zápasu

 

Sportovec v zápase vítězí pokud:

 . převážil (přetáhl) tyčku;

 . přetáhl soupeře s tyčkou;

 . soupeř odtrhl obě nohy od hrací plochy;

 . soupeř dostal druhé varování v tomto zápase;

 . soupeř p řesáhl jednou nebo oběma nohama až po kolena přes desku;  . soupeř odtrhl ruku (ruce) z tyčky;

 . soupeř se dotkl desky nebo bočnic trupem, hlavou,      koleny, stehny (kromě rukou), nebo přišlápnul chodidlem na spoj    desky bez doteku druhé nohy na desce.

 

Za vítězství v utkání se sportovci uděluje jeden bod, za remízu, nebo prohru nula bodů.

 

31.4. Sporné ustanovení

 

Sporné ustanovení je deklarováno pokud:

 a) oponenti upadli ve stejnou dobu a nemohou pokračovat v zápase;

 b) zlomila se tyčka;

 c) oponenti současně pustili tyčku;

 d) došlo k doteku ruky soupeře na druhého soutěžícího během zápasu.

 

Kapitola VII. Protest

 

Článek 32. Protest

 

 Protest musí být podán zástupcem týmu v písemné formě adresované hlavnímu rozhodčímu. Protest je přezkoumán v nepřítomnosti dotčené poroty - soudní kolegové. Počáteční prohlášení o protestu činí zástupce stěžovatele ústně bezprostředně po vyhlášení oficiálních výsledků. Písemné prohlášení o protestu by mělo být doručeno nejpozději do 10 minut po oficiálním vyhlášení výsledků, rozhodnutí o odvolání je zaregistrováno písemně.

 Protest je zajištěn zavedením hotovostního kolaterálu ve výši 100 dolarů nebo jiné částky stanovené v Pravidlech (řádu) této soutěže. Je-li protest uznán, peníze se vrací zpět stěžovateli.

 Odpůrce musí poskytnout důkaz o porušení výsledku zápasu, předložit důkazní materiál ve formě fotografie nebo videa a to v případě, že kamera umístěná u soutěžní plochy nezaznamenala spornou situaci nebo ta je z tohoto videa nejasná.

 Konečné rozhodnutí o protestu, které následuje po pečlivém studiu

a sledování videa a fotografií, oznamuje porota nebo hlavní rozhodčí soutěže po konzultaci s rozhodci a vedoucím platformy.

 

Kapitola VIII. Výklad pravidel

 

Článek 33. Změny pravidel a nepředvídané události

 

 Výkonný výbor IMWF má výhradní právo interpretovat pravidla výkladů některých článků.

 V případě soudního sporu má platnost jen ruské znění Pravidel.

 Národní federace jiných států mohou překládat tento dokument do svých oficiálních jazyků.

 Každý rozhodčí soutěží v mas-wrestlingu by tato Pravidla měl mít.

 

Dodatky

 

Slovník pojmů

 

Každý člen poroty by měl pečlivě nastudovat daný slovník a používat jej . Tento slovník  obsahuje oficiální  fráze, kterými rozhodčí komunikují navzájem mezi sebou a také se sportovci.

Aktivity a gesta rozhodce

 

Angličtina   Čeština   Jakutština

 

Hi    Zdar    Ilii tutuhun

Pozdrav. Vkročení na platformu, účastníci se uvítají s rozhodcem a se sebou navzájem potřesením ruky.

 

Sit down, please  Sednout prosím  Оlоr!

Mas-wrestleři se posadí na platformu do výchozí pozice k sobě čelem.

 

Hold the stick  Uchopte tyčku  Тuttubut!

Výzva k uchopení tyčky.

 

Attention, please  Přpravit prosím  Belem!

Výzva k připravení na zápas (ready or attention).

 

Start    Start    Che!

Začátek zápasu.

 

Stop the bout  Stop    Tohtoo!

Ukončení zápasu.

 

Drawing       Zherebyevka

Při skóre1-1 provést losování o volbě úchopu.

 

Сontroversial      Myokkyordakh tygen

Kontroverzní bod v průběhu zápasu.

 

Notice   Pozor   Seretii ylaary gynnyn

Rozhodce varuje mas-wrestlera před udělením varování.

 

Warning   Varování   Seretii

Varování během zápasu pro porušení pravidel. Udělují se dvě varování.

 

Penalty   Trest    Seretii

Penaltizace pro porušení pravidel pro mas-wrestlera.

 

Do not speak  Nemluvit   Kepsetimen!

Nemluvte během zápasu.

 

Harm    Riziko   Kuttallakh, seren!

Riziko pro sportovce, možnost zranění.

 

Fault    Faul    Kenyllemmet

Zakázaný zákrok nebo technické porušení pravidel.

 

Do not thrust  Netahat   Oluyuma

Netahejte, držte zpátky tyčku nad sloupkem na desce.

 

Time out   Pauza   Tohtobul

Jestliže jeden mas-wrestler náhle přeruší soutěž pro nezbytné ošetření či pro jakýkoliv důvod, rozhodce poté pokyne rozhodčímu-časoměřiči k zastavení měřiče času.

 

Centre   Na střed   Ortotugar

Mas-wrestleři musí vrátit tyčku do středu a pokračovat zápas zde.

 

Intervention  Intervence   Byhaarsyy

Rozhodčí na platformě nebo vedoucí rozhodčí platformy požaduje pohovor s rozhodčím druhé strany.

 

Out    Ven    Tyhylge tahygar

Během zápasu nemá soutěžící právo opustit soutěžní plochu (platformu) bez  povolení rozhodčího platformy.

 

OK    Ok    Syop

Akce/aktivita se počítá (byla posouzená správně). Souhlas k něčemu.

 

Disregard   Neplatné   Aaghyllybat

Toto slovo znamená, že akce/aktivita není platná/započítána. Vyjádření nesouhlasu.

 

Touch   Dotek   Taariyda

Rozhodčí informuje o dotyku těla, hlavy nebo kolenního kloubu na sloupku na desce.

 

Loss    Ztráta   Hottordo

Oponent byl poražen

 

Disqualification  Diskvalifikace  Kyrehtehiitten uhullar

Diskvalifikace pro nevhodné chování nebo brutalitu.

 

Finish   Konec   Bytte

Ukončení zápasu.

 

Time    Čas    Birieme

Při tomto povelu rozhodčí přeruší časomíru nebo ji opět zapnou .

 

Gong    Gong    Gong

Zvuk gongu signalizuje začátek nebo ukončení zápasu.

 

Jury    Porota   Sujuyalar

Porota.

 

Referee   Rozhodčí   Arbitr

Člen panelu rozhodčích, rozhoduje zápas na platformě.

 

Chief referee  Hlavní rozhodčí  Pomost salayaachita

Člen panelu rozhodčích, který je zodpovědný za aktivity na platformě.

 

Consultation  Konzultace   Sybelehii

Před rozhodnutím o diskvalifikaci soutěžícího nebo u jakéhokoliv jiného rozhodnutí, na které nepanuje jednoznačná shoda, vedoucí platformy musí provést konzultaci s rozhodčím.

 

Рrotest   Protest   Protest

Vyhlášení prostestu s rozhodnutím.

 

Doctor   Doctor   Emchit, Byraas

Výzva pro lékaře.

 

Winning   Vítěz    Kyayii

Rozhodčí oznamuje vítěze.

STANOVY CMWA

INFORMACE KE STAŽENÍ

gf • 2015-22. All Rights Reserved.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DISCIPLINÁRNÍ POŘÁDEK

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA IMWF

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ SERVIS

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY ZE SOUTĚŽÍ

ČLENSTVÍ V CMWA